Hälsningar från Helsingfors / Greetings from Helsinki

Helsingfors i januari 2012 / Helsinki in January 2012

Vy från vår strandpromenad i Helsingfors / View from our sea side walking path in Helsinki

After some busy weeks in Finland we hope to be back in Lagos in the middle of February.

Efter äkta nordisk vinter med kyla och snö och väldigt mycket att stå i med i Finland hoppas vi kunna vara tillbaka i Lagos i mitten av februari.